Waterproofing

En Tecnocober, som conscients de la importància de les impermeabilitzacions, per aquest motiu, els nostres professionals faran un estudi rigorós de la seva coberta per donar-li la millor solució, ja sigui per reparacions com per obres noves.

TIPUS
  • MEMBRANA TPO:

Làmina a base del polímer: Elastòmer, Olefínic, Termoplàstic.

Resistent a climes extrems.

  • TELA ASFÀLTICA:

Làmina impermeabilitzant bituminosa.

 

 

Sports City. Barcelona (Spain)
Sports City. Barcelona (Spain)

Reference works