Teatre República Dominicana

OBRA

Teatre

ANY

2010

LOCALITZACIÓ

República Dominicana

INTERVENCIÓ

Coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada Riverclack® / Alumini

DESCRIPCIÓ

Coberta per al teatre a la República Dominicana.