Teatre Municipal Palafolls

ABANS DESPRÉS

   

OBRA

Teatre Municipal

ANY

2015

LOCALITZACIÓ

Palafolls, Barcelona (Espanya)

INTERVENCIÓ

Coberta - desmuntatge de plaques de fibrociment amb amiant

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada GVS

DESCRIPCIÓ

Desmuntatge de la coberta de fibrociment amb amiant per una coberta nova.