Porxo a Figueres

ABANS DESPRÉS

   

OBRA

Porxo

ANY

2014

LOCALITZACIÓ

Plaça del Gra, Figueres (Espanya)

INTERVENCIÓ

Coberta

TIPUS / MATERIAL

Teula forma rombo / Zinc

DESCRIPCIÓ

Rehabilitació de la coberta del porxo de la plaça del Gra de Figueres.