Xarxes de seguretat anticaigudes

Guives Panamá

Al sector de la construcció, les caigudes d'altura constitueixen un gran percentatge de l'total d'accidents mortals que ocorren cada any. Per això és tan important incidir en la seguretat col·lectiva dels treballadors, camp en el qual les xarxes de seguretat anticaigudes juguen un paper fonamental.

En Tecnocober / Guives Panamà, primer és la seguretat, per això estem compromesos en prendre totes les mesures necessàries per salvaguardar la integritat del nostre equip de treball.