Recomanacions de sistema de seguretat i salut ocupacional.

Tecnocober

La salut i seguretat en el treball és una responsabilitat tant dels col·laboradors com d'empresa mateixa, a ambdues parts reporta avantatges doncs, a més de constituir una obligació jurídica i social per a elles. Les empreses són conscients que la SST prevé factors de riscos psicosocials dels seus treballadors i augmenta el benestar comú.

T'expliquem algunes de les moltes recomanacions de salut i seguretat en el treball:

  1. Utilitzar l'equip de seguretat correcte. Si no estàs fent servir en equip correcte, pots patir una lesió.
  2. Pren consciència dels teus voltants. Aquest ós requereix d'el coneixement dels riscos particulars de la feina o lloc de treball.
  3. No treballi sota influència de qualsevol droga. Sembla una obvietat, però és important ressaltar-ho, i això perquè al voltant d'un 30% dels accidents laborals tenen lloc a causa de l'alcohol / drogues.
  4. Reconèixer les sortides d'emergències. Així en cas d'una emergència, tindrà accés ràpid i fàcil a les sortides.
  5. Respectar totes les normal de salut i seguretat ocupacional.