Hotel a Perpinyà

OBRA

Hotel

ANY

2014

LOCALITZACIÓ

Perpinyà (França)

INTERVENCIÓ

Façana

TIPUS / MATERIAL

Façana ventilada / Panell composite - Panell sandwich

DESCRIPCIÓ

Façana principal ventilada amb panell composite i amb panell sandwich la posterior.