Hotel a l'Hospitalet de Llobregat

OBRA

Hotel

ANY

2005

LOCALITZACIÓ

Hospitalet de Llobregat, Barcelona (Espanya)

INTERVENCIÓ

Coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada tradicional / Coure

DESCRIPCIÓ

Coberta de nova construcció amb sistema de junta alçada.