Habitatges Cassà

OBRA

Habitatges

ANY

2005

LOCALITZACIÓ

Cassà de la Selva, Girona (Espanya)

INTERVENCIÓ

Façana

TIPUS / MATERIAL

Façana ventilada / Panell composite

DESCRIPCIÓ

Habitatges en filera entremitgeres amb tram revestit amb panell composite.