Habitatge unifamiliar Banyoles

OBRA

Habitatge unifamiliar

ANY

2007-2008

LOCALITZACIÓ

Banyoles, Girona (Espanya)

INTERVENCIÓ

Façana i coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada tradicional / Coure - Façana ventilada / Panell coure

DESCRIPCIÓ

Revestiment de façana i coberta a habitatge.