Facultat de biologia

OBRA

Facultat de biologia

ANY

2008

LOCALITZACIÓ

Barcelona (Espanya)

INTERVENCIÓ

Coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada tradicional / Zinc

DESCRIPCIÓ

Ampliació de la facultat de biologia on s’hi ubica la biblioteca, espai a doble alçada i il·luminat zenitalment.