Façana ventilada

Tecnocober disposa d'una àmplia varietat de sistemes per façanes ventilades. Disposem de tècnics qualificats que l'ajudaran a seleccionar el sistema més adient segons les característiques necessàries pel seu projecte, entenent cada projecte com a únic:


PANELL HPL


Panell laminat compacte decoratiu d'alta pressió, resultant d’un procés industrial consistent en una aplicació combinada de calor i pressió a resines sintètiques termoenduribles reforçades amb fibres naturals.

  CARACTERÍSTIQUES
  • PLAQUES TRESPA®
  • DIMENSIONS
  Segons projecte
  • FIXACIÓ MECÀNICA
  Vista o oculta
  • ACABATS
  Gran varietat d'acabats

   


  PANELL COMPOSITE


  Panell composite compost per dos capes d’un aliatge d’alumini magnesi amb nucli de resina termoplàstica o compost mineral, d’espessors variables.

  CARACTERÍSTIQUES
   
  • DIMENSIONS
  Segons projecte
   
  • ACABATS
  Gran varietat d'acabats i texturitzats

   


  PANELL ENCADELLAT


  Sistema de panells sense necessitat d’un suport continu, units mitjançant encaixos amb fixacions mecàniques no visibles. Instal·lats sobre una estructura de fusta o metàl·lica, fixada al tancament exterior de l’edifici.

  CARACTERÍSTIQUES
  • MATERIALS
  Zinc, coure, alumini, acer corten o acer
  • DIMENSIONS ENTRE-EIX
  Independentment de la junta: 200, 250, 300, 333 mm i longitud entre 0,5 i 6 metres màxim (restricció a 4 m a zones amb grans oscil·lacions climàtiques)
   

   


  PLACA CERÀMICA


  Placa de ceràmica extruida d'aplicació a façanes ventilades i de fàcil col·locació gràcies a la seva lleugeresa. Possibilitat d'elecció de múltiples acabats, el que permet una gran llibertat estètica.

  CARACTERÍSTIQUES
  • PROPIETATS FÍSIQUES
  Resistència, estabilitat dimensional i fàcil neteja
  • DIMENSIONS
  Varietat de formats
  • FIXACIÓ
  Vista o oculta
  • ACABATS
  Gran varietat de colors i textures
   

  PLACA FIBROCIMENT


  Plaques de fibrociment d’alta qualitat, respectuós amb el medi ambient. Ciment reforçat amb fibres orgàniques naturals que es sotmeten, durant el procés de fabricació, a diferents graus de compactació per arribar a la resistència desitjada en cada cas.

  CARACTERÍSTIQUES
  • PROPIETATS FÍSIQUES
  Resistència, estabilitat dimensional i uniformitat
  • DIMENSIONS
  Plaques de diferents espessors
  • TIPUS COMPACTACIÓ

  SC i TC (per graus de compressió normals o elevats)