Estació de metro ITSE (PANAMA)

Estaciones Ramal Panamá de UTP a Aeropuerto Tocumen
Estaciones Ramal Panamá de UTP a Aeropuerto Tocumen

 

Estació ITSE Ramal de metro L2

ANY

2021-2023

LOCALIZACIÓ

Tocumen, Panamá

INTERVENCIÓ

Façana i coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada / Alumini - Policarbonat

DESCRIPCIÓ

Estacions de metro del ramal al aeroport de Tocumen


 

 

 

 

 

ESTACIÓ SINGULAR

 

Sistema Kalzip®

Inauguració any 2023