Edifici Judicial

OBRA

Edifici Judicial

ANY

2011

LOCALITZACIÓ

Berga, Barcelona (Espanya)

INTERVENCIÓ

Façana i coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada tradicional / Zinc

DESCRIPCIÓ

Jutjats de Berga, construcció de nova planta.