Comissaria Guàrdia Urbana

OBRA

Comissaria de la Guàrdia Urbana

ANY

2006

LOCALITZACIÓ

Vic, Barcelona (Espanya)

INTERVENCIÓ

Façana i coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada tradicional / Coure

DESCRIPCIÓ

Edifici de nova planta per la Guàrdia Urbana de Vic.