Xapa simple

Plaques autoportants que, gràcies al material i a la seva forma, suporten totes les càrregues aplicades transmetent-les a l’estructura de suport:

CARACTERÍSTIQUES

COBERTA INCLINADA

  • MATERIALS
Acer galvanitzat, acer inoxidable o alumini
  • FORMA
Xapa conformada amb perfil a una direcció
  • TIPUS
Ondulada, grecada o teula
    Mercat, Barcelona (Espanya)
    Mercat, Barcelona (Espanya)