Sandwich

Panell compost per dues xapes entre les quals s’hi col·loca un aïllament tèrmic.

També es realitzen sandwich "in situ", formats a la mateixa obra i amb l'avantatge que es pot escollir els elements que el composen segons els requeriments del projecte:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
COBERTA INCLINADA
  • MATERIALS XAPES
Acer, acer inoxidable, alumini, coure o zinc
  • AÏLLAMENTS
Poliestirè, poliuretà, PIR, vidre cel·lular o llana de roca
  • TIPUS
Nervat, ondulat, llis o fonoabsorbent
 

CARACTERÍSTIQUES SANDWICH "IN SITU"

  • PERSONALITZACIÓ CAPES INTERMITGES

Perfils omega, augment de capes d'aïllament, barreres de vapor, làmines acústiques, geotèxtils, etc.

 

 

Nau. Sant Feliu de Llobregat (Espanya)
Nau. Sant Feliu de Llobregat (Espanya)

Obres de referència