Centre d'Atenció Primària Terrassa

OBRA

Centre d'Atenció Primària

ANY

2016

LOCALITZACIÓ

Terrassa (Espanya)

INTERVENCIÓ

Coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada Riverclack® / Alumini

DESCRIPCIÓ

Coberta pel CAP de Terrassa amb pendents mínimes.