Centre d'Atenció Primària El Masnou

OBRA

Centre d'Atenció Primària

ANY

2006-2008

LOCALITZACIÓ

El Masnou, Barcelona (Espanya)

INTERVENCIÓ

Façana i coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada tradicional / Zinc

DESCRIPCIÓ

Equipament públic de sanitat.