Centre d’Arts Escèniques C.A.E.S

OBRA

Centre d'Arts Escèniques C.A.E.S

ANY

2006

LOCALITZACIÓ

Torre Pacheco, Múrcia (Espanya)

INTERVENCIÓ

Façana i coberta

TIPUS / MATERIAL

Junta alçada Riverclack® / Alumini

DESCRIPCIÓ

Equipament per acollir activitats culturals i artístiques al municipi.