Celler a Perpinyà

OBRA

Celler

ANY

2013

LOCALITZACIÓ

Perpinyà (França)

INTERVENCIÓ

Façana i coberta

TIPUS / MATERIAL

Panell sandwich façana i "in situ" coberta - Impermeabilització coberta / tela asfàltica

DESCRIPCIÓ

Coberta i façana per un celler amb impermeabilització de la coberta plana.